บริษัท ผลิดา จำกัด มอบผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ทำความสะอาด เพื่อส่งมอบให้ผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ขอขอบคุณบริษัท ผลิดา จำกัด ถนนประชาอุทิศ เขตทุ่งครุ ที่มีจิตกุศลมอบผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ทำความสะอาด สบู่ น้ำยาล้างมือ เจลแอลกอฮอล์ เพื่อส่งมอบให้ผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลสนามที่มีความต้องการต่อไป