มจธ. ร่วมบริจาคกล่องที่ใช้แล้วรอบที่ 2 เพื่อนำไปจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ส่งมอบกล่องลังที่ใช้แล้ว เป็นครั้งที่ 2 จำนวนรวมกว่า 300 กิโลกรัม ให้กับบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด โดยมี คุณนิพนธ์ ดลสู่สุขหทัย หัวหน้าที่ทำการไปรษณีย์ราษฎร์บูรณะ คุณพิธาน ลำปอง ผู้ช่วยหัวหน้าที่ทำการไปรษณีย์ราษฎร์บูรณะ พร้อมด้วยคณะดำเนินงาน เป็นผู้รับมอบกล่องและลังกระดาษที่ใช้แล้ว ภายใต้โครงการ “ไปรษณีย์ re Box กล่อง Box บุญ” เพื่อนำไปจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นต่อการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 และส่งมอบให้กับโรงพยาบาลต่างๆ ต่อไป กิจกรรมดังกล่าวนี้ส่งเสริมแนวคิดและวิถีปฏิบัติที่ดีในด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เน้นการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้คุ้มค่าอย่างยั่งยืน โดยมีกลุ่มนักศึกษา Green Heart เป็นแกนนำหลักในการประชาสัมพันธ์และดำเนินโครงการนี้ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก องค์กร คณะ ภาควิชาต่างๆ บุคลากรนักศึกษา และประชาชนร่วมกันบริจาค กิจกรรมนี้สอดคล้องกับเป้าหมาย SDGs ข้อที่ 12 บรรลุการจัดการที่ยั่งยืนและการใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ