โครงการ Food For Friends คืนรอยยิ้มให้นักศึกษา มจธ. ครั้งที่ 4

กลุ่มนักศึกษาทีม Food For Friends ได้จัดโครงการ Food For Friends คืนรอยยิ้มให้นักศึกษา มจธ. ครั้งที่ 4 สนับสนุนงบประมาณโดยชมรมกอล์ฟบางมดเป็นจำนวนเงิน 200,000 บาท เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 โดยในวันที่ 17-18 พฤษภาคม 2564 เป็นการมอบคูปองอาหาร จำนวน 220 คน (คนละ 600 บาท) เพื่อไปใช้ซื้ออาหารกับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 26 ร้าน ได้ถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2564 และเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 ได้ส่งมอบถุงยังชีพ จำนวน 150 ชุด (มูลค่าชุดละ 600 บาท) เป็นการส่งต่อกำลังใจ ความห่วงใย และช่วยเหลือเพื่อนนักศึกษาที่ยังคงพักอาศัยอยู่บริเวณภายในมหาวิทยาลัยและโดยรอบมหาวิทยาลัยเพื่อให้ผ่านพ้นวิกฤตินี้ไปได้ด้วยกัน