คำถามที่พบบ่อย เกี่ยวกับ COVID-19 VACCINE

  • บุคคลกลุ่มใดบ้างที่ควรได้รับวัคซีนโควิด 19
  • เคยมีประวัติติดโควิด 19 สามารถฉีดวัคซีนได้หรือไม่
  • สามารถฉีดวัคซีนโควิด 19 ต่างชินด/ยี่ห้อ ได้หรือไม่
  • หากเคยฉีดวัคซีนโควิด 19 แล้วยังต้องมีการฉีดซ้ำเหมือนวัคซีนไข้หวัดใหญ่
  • ตารางการฉีดวัคซีนโควิด 19

กลุ่มงานเภสัชกรรม รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.