นักศึกษา มจธ. ลงทะเบียนเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 ครั้งที่ 1

🛡💪 นักศึกษา มจธ. เตรียมตัวให้พร้อม !!!
เพื่อลงทะเบียนเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 ครั้งที่ 1

สำหรับนักศึกษากลุ่มเสี่ยง ได้แก่
• นักศึกษาจิตอาสา ที่เข้ามาช่วยงานในหน่วยฉีดวัคซีน
• นักศึกษาที่ต้องฝึกงานอุตสาหกรรม / ฝึกสอน
• นักศึกษาบัณฑิตศึกษาที่ต้องทำวิจัยทั้งในห้องปฏิบัติการและภาคสนาม
• ผู้นำนักศึกษาที่ต้องทำกิจกรรม

>>โดยจะมีอีเมล์จาก ZipEvent ไปที่นักศึกษากลุ่มดังกล่าว

🗓 รอบการฉีดคือช่วงบ่ายของวันที่ 14 – 15 มิถุนายน 2564 นี้

📩 นักศึกษาที่เป็นกลุ่มเสี่ยงจะได้รับอีเมล์เพื่อการลงทะเบียนตามที่แจ้งไว้ใน New Acis

กระทรวงสาธารณสุขได้แจ้งว่า มจธ. จะได้รับการจัดสรรวัคซีน AstraZeneca สำหรับการฉีดในรอบนี้‼️
หากต้องการรับวัคซีน Sinovac ขอความกรุณาให้รอลงทะเบียนในรอบที่เป็นวัคซีน Sinovac โดยจะแจ้งให้ทราบต่อไป

สถานที่รับวัคซีน ชั้น 1 อาคารการเรียนรู้พหุวิทยาการ (LX) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

📌อย่าลืมเตรียมบัตรประชาชนและปากกาส่วนตัวมาให้พร้อมด้วยนะเนื่องจากปริมาณวัคซีนที่ได้รับการจัดสรรมีจำนวนจำกัด
จึงสงวนสิทธิ์ ในการให้บริการตามลำดับของการจอง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสำนักงานกิจการนักศึกษา โทร. 0-2470-8113

คำถามที่พบบ่อย การรับบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 สำหรับนักศึกษา https://covid-19.kmutt.ac.th/คำถามที่พบบ่อย-การรับบร/