มดอาสา มจธ. นำน้ำดื่ม มจธ. บริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยโควิด 19 ณ โรงพยาบาลสนามเอราวัณ 3

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2565 มดอาสา มจธ. นำน้ำดื่ม มจธ. บริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยโควิด 19 รอบใหม่ ณ โรงพยาบาลสนามเอราวัณ 3 จำนวน 100 โหล มูลค่า 5,000 บาท ทั้งนี้ขอขอบคุณผู้อุปการะคุณมา ณ โอกาสนี้