มหาวิทยาลัยมีความห่วงใยในสวัสดิภาพและความปลอดภัยของนักศึกษา และได้ประสานงานกับบริษัทฯ และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องอย่างดีที่สุด เพื่อคงให้ได้การคุ้มครองตามระยะเวลาในกรมธรรม์

🛡ตามที่ มหาวิทยาลัยได้ทำประกันภัยคุ้มครองการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กับบริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) เพื่อให้ความคุ้มครองแก่นักศึกษาจนถึง 24 มีนาคม 2565

📌อย่างไรก็ตาม ได้มีข่าวเกี่ยวกับการเลิกประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยของ บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) https://www.thansettakij.com/money_market/511681

📄สำหรับนักศึกษาที่ตรวจพบการติดเชื้อ ให้รายงานมหาวิทยาลัยที่ bit.ly/Wereport และจัดส่งเอกสารเรียกร้องผลประโยชน์ในโอกาสแรก ผ่านทางไลน์ อาคเนย์ (Line ID : @southeast.th) เพื่อความรวดเร็ว และอ้างถึงเลขที่กรมธรรม์ : 35230865-21NBK ผู้ถือกรมกรรม์ : มจธ.

😷มหาวิทยาลัยมีความห่วงใยในสวัสดิภาพและความปลอดภัยของนักศึกษา และได้ประสานงานกับบริษัทฯ และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องอย่างดีที่สุด เพื่อคงให้ได้การคุ้มครองตามระยะเวลาในกรมธรรม์ และขอให้นักศึกษาดูแลสุขภาพ และปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันอย่างเคร่งครัดเพื่อลดการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น

📣และเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดในปัจจุบัน ทำให้หลายบริษัทไม่เปิดแผนคุ้มครองการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่เหมาะสม ทำให้มหาวิทยาลัยยังไม่สามารถจัดหาการจัดทำประกันภัยคุ้มครองการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทดแทนกรมธรรม์เดิม หรือต่อเนื่องจากกรมธรรม์ปัจจุบันได้

📲สอบถาม สำนักงานกิจการนักศึกษา มจธ. โทร. 0 2470 8110