การลงทะเบียนเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 รอบพิเศษ

การลงทะเบียนเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 รอบพิเศษ
เพื่อรับวัคซีน Oxford/AstraZeneca ในวันพรุ่งนี้ (อ. 29 มิ.ย. 64) จำนวน 190 โดส

เพื่อให้การฉีดวัคซีนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพที่สุด
เนื่องจากมีนักศึกษาจำนวนหนึ่งไม่มาตามนัดหมาย และบางคนมีปัญหาสุขภาพไม่สามารถฉีดวัคซีนได้

สำหรับนักศึกษาปริญญาตรีปัจจุบันทุกชั้นปี (รหัส 60-64)
ระบบเปิดให้ลงทะเบียนวันนี้ (28 มิ.ย.64) เวลา 20.30 น.
ที่ลิงก์ https://bit.ly/3xZQi5g

(ลงทะเบียนได้ทุกคนทันที ไม่มีนำส่งทางอีเมล)
ทั้งนี้นักศึกษาต้องใช้อีเมล์ @mail.kmutt.ac.th สำหรับการลงทะเบียน

ทั้งนี้เนื่องจากวัคซีนมีอยู่จำกัดจึงต้องให้บริการนักศึกษาแบบจองก่อนได้ก่อน

สำหรับนักศึกษากลุ่มอื่น ๆ มหาวิทยาลัยจะเปิดให้ลงทะเบียนรับวัคซีนในโอกาสต่อไป ทั้งนี้ขึ้นกับการได้รับจัดสรรวัคซีน

บุคลากร นักศึกษาที่ใช้บริการธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ระหว่างวันที่ 17 – 22 มิ.ย. 64 ขอให้สำรวจตนเอง

ด้วยพนักงานของธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ได้รับทราบผลการตรวจว่าติดเชื้อโควิด-19 ธนาคารได้ประกาศแจ้งปิดทำการสาขา ตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายน ถึง 6 กรกฎาคม 2564

เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกรมควมคุมโรค

จึงขอให้บุคลากร นักศึกษา และผู้ที่ใช้บริการธนาคารสาขาดังกล่าว ระหว่างวันที่ 17 – 22 มิถุนายน 2564 สำรวจตนเอง หากพบว่าอาจเป็นกลุ่มเสี่ยงที่มีโอกาสได้รับเชื้อให้กรอกข้อมูลแจ้งมหาวิทยาลัยที่ bit.ly/Wereport
เพื่อวินิจฉัยและให้คำแนะนำในการปฏิบัติตนอย่างถูกต้องต่อไป

ศึกษาข้อมูลเพื่อประเมินความเสี่ยง tiny.cc/7ugytz

นักศึกษา มจธ. เตรียมตัวให้พร้อม !!! ลงทะเบียนเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 ครั้งที่ 2

เนื่องจากมีปัญหา​ทางเทคนิค​ มหาวิทยาลัย​มีความจำเป็นต้องเลื่อนการส่งอีเมล์​ให้กับนักศึกษากลุ่ม​เป้าหมายที่มีความประสงค์​จะลงทะเบียน​เพื่อรับวัคซีน​ โดยคาดว่าจะสามารถส่งอีเมล์ในเวลาประมาณ​ 21.00 น.​ ของวันนี้​ (ศุก​ร์ที่​ 18 มิถุนายน)​

ขออภัย​ใน​ความไม่สะดวก​

อนึ่ง​​ มหาวิทยาลัย​ได้รับวัคซีน​ของ​ Oxford/AstraZeneca จากกระทรวง​สาธารณสุข​เป็น​ที่เรียบร้อ​ยแล้ว

นักศึกษา มจธ. เตรียมตัวให้พร้อม !!!
เพื่อลงทะเบียนเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 ครั้งที่ 2

สำหรับนักศึกษากลุ่มเป้าหมาย ได้แก่
• นักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 ทุกหลักสูตร (ปีการศึกษา 2564)
และ
• นักศึกษาจิตอาสา ที่เข้ามาช่วยงานในหน่วยฉีดวัคซีน
• นักศึกษาที่ต้องฝึกงานอุตสาหกรรม / ฝึกสอน
• นักศึกษาบัณฑิตศึกษาที่ต้องทำวิจัยทั้งในห้องปฏิบัติการและภาคสนาม
• ผู้นำนักศึกษาที่ต้องทำกิจกรรมร่วมกับมหาวิทยาลัยฯ ในเร็ววันนี้

🗓 วัคซีน COVID-19 สำหรับวันจันทร์ที่ 21 มิถุนายน 64
ได้รับแจ้งว่าล็อตนี้เป็น Oxford/AstraZeneca

📩 นักศึกษากลุ่มเป้าหมายจะได้รับอีเมล์เพื่อการลงทะเบียนตามที่แจ้งไว้ใน NewAcis ในช่วงบ่ายของวันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 64

ทั้งนี้เนื่องจากวัคซีนมีอยู่จำกัดจึงต้องให้บริการนักศึกษาแบบจองก่อนได้ก่อน (first come first serve basis)

อย่าลืมอัพเดตอีเมล์ใน NewAcis ให้เป็นปัจจุบัน เพื่อไม่ให้พลาดการติดต่อ https://bit.ly/3vvNT0n

How to update your contact info on NewAcis https://bit.ly/3gxGOqw

คำถามที่พบบ่อย การรับบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 สำหรับนักศึกษา http://bit.ly/covid_FAQ

นักศึกษา มจธ. ลงทะเบียนเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 ครั้งที่ 1

🛡💪 นักศึกษา มจธ. เตรียมตัวให้พร้อม !!!
เพื่อลงทะเบียนเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 ครั้งที่ 1

สำหรับนักศึกษากลุ่มเสี่ยง ได้แก่
• นักศึกษาจิตอาสา ที่เข้ามาช่วยงานในหน่วยฉีดวัคซีน
• นักศึกษาที่ต้องฝึกงานอุตสาหกรรม / ฝึกสอน
• นักศึกษาบัณฑิตศึกษาที่ต้องทำวิจัยทั้งในห้องปฏิบัติการและภาคสนาม
• ผู้นำนักศึกษาที่ต้องทำกิจกรรม

>>โดยจะมีอีเมล์จาก ZipEvent ไปที่นักศึกษากลุ่มดังกล่าว

🗓 รอบการฉีดคือช่วงบ่ายของวันที่ 14 – 15 มิถุนายน 2564 นี้

📩 นักศึกษาที่เป็นกลุ่มเสี่ยงจะได้รับอีเมล์เพื่อการลงทะเบียนตามที่แจ้งไว้ใน New Acis

กระทรวงสาธารณสุขได้แจ้งว่า มจธ. จะได้รับการจัดสรรวัคซีน AstraZeneca สำหรับการฉีดในรอบนี้‼️
หากต้องการรับวัคซีน Sinovac ขอความกรุณาให้รอลงทะเบียนในรอบที่เป็นวัคซีน Sinovac โดยจะแจ้งให้ทราบต่อไป

สถานที่รับวัคซีน ชั้น 1 อาคารการเรียนรู้พหุวิทยาการ (LX) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

📌อย่าลืมเตรียมบัตรประชาชนและปากกาส่วนตัวมาให้พร้อมด้วยนะเนื่องจากปริมาณวัคซีนที่ได้รับการจัดสรรมีจำนวนจำกัด
จึงสงวนสิทธิ์ ในการให้บริการตามลำดับของการจอง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสำนักงานกิจการนักศึกษา โทร. 0-2470-8113

คำถามที่พบบ่อย การรับบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 สำหรับนักศึกษา https://covid-19.kmutt.ac.th/คำถามที่พบบ่อย-การรับบร/

ขั้นตอนการรับวัคซีนโควิด-19 หน่วยฉีดวัคซีนถาวร มจธ.

มหาวิทยาลัยจะเปิดการลงทะเบียนสำหรับการรับวัคซีนทันที เมื่อได้รับการยืนยันจากกระทรวงสาธารณสุขว่า ได้รับการจัดสรรล็อตใหม่ กรุณาติดตามข่าวจากทางมหาวิทยาลัยอย่างใกล้ชิดต่อไป

หน่วยฉีดวัคซีนถาวรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
สถานที่รับวัคซีน ชั้น 1 อาคารการเรียนรู้พหุวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

อย่าลืมเตรียมบัตรประชาชนและปากกาส่วนตัวมาให้พร้อมด้วยนะ

ขั้นตอนการรับวัคซีนโควิด-19
กรอกแบบฟอร์มคัดกรอง ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง
จุดที่ 1 ตรวจสอบการจอง ยื่นบัตรประจำตัวประชาชน รับบัตรคิว
จุดที่ 2 วัดความดันโลหิตและชีพจร
จุดที่ 3 ลงลายมือชื่อในแบบฟอร์มคัดกรองและใบยินยอมบริการฉีดวัคซีน
จุดที่ 4 รอฉีดวัคซีน
จุดที่ 5 ฉีดวัคซีน
จุดที่ 6 สังเกตอาการ 30 นาที รับเอกสารนัดหมายการฉีดวัคซีนครั้งต่อไป

คำถามที่พบบ่อย การรับบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 สำหรับนักศึกษา
https://covid-19.kmutt.ac.th/คำถามที่พบบ่อย-การรับบร/

ข้อปฏิบัติก่อนการฉีดวัคซีน-วันฉีดวัคซีน-หลังฉีดวัคซีน

ข้อปฏิบัติก่อนการฉีดวัคซีน
ข้อปฏิบัติในวันที่เข้ารับการฉีดวัคซีน
ข้อปฏิบัติหลังการฉีดวัคซีน

ประโยชน์จากการได้รับวัคซีนโควิด 19

  1. ลดอัตราการติดเชื้อโควิด 19
  2. เมื่อประชากรชุมชนฉีดวัคซีนจำนวนมากพอจะเกิดภูมิคุ้มกันหมู่ของชุมชน
  3. ลดความรุนแรงหากเกิดการติดเชื้อ
  4. ยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19
  5. ทุกคนในประเทศปลอดภัยจากโควิด 19

โควิด-19 จะหยุดระบาดได้ เมื่อประชาชนอย่างน้อยร้อยละ 70 มีภูมิคุ้มกัน

ช่องทางการลงทะเบียนรับวัคซีน

แม้ว่า มจธ. อยู่ระหว่างการดำเนินการเพื่อเป็นศูนย์ให้บริการฉีดวัคซีน COVID-19 หากนักศึกษามีความประสงค์ที่จะรับวัคซีน และมีช่องทางอื่นในการเข้าถึงวัคซีนได้ ควรพิจารณาลงทะเบียนก่อน เพื่อให้ได้รับวัคซีนโดยเร็วที่สุด