ประกันภัยส่วนบุคคล คุ้มครองการติดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

อีกหนึ่งกำลังใจ คุ้มครองนักเรียน นักศึกษา มจธ. ทุกคน โดยไม่ต้องลงทะเบียน

ประกันภัยส่วนบุคคล คุ้มครองการติดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
โดย บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ระยะเวลาคุ้มครอง 24 มีนาคม 2564 ถึง 24 มีนาคม 2565 เวลา 24.00 น.
(คุ้มครองต่อเนื่องจากกรมธรรม์เดิมของ บมจ.ทิพยประกันภัย)

เราจะผ่านวิกฤตการณ์นี้ไปด้วยกัน เพื่อเป็นกำลังสำคัญของครอบครัว สังคม และประเทศชาติอันเป็นที่รักสืบต่อไป

ดูรายละเอียดที่ https://qrgo.page.link/AozXD

มหาวิทยาลัยต่ออายุประกัน COVID-19 ให้กับนักศึกษาและบุคลากร

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในกรุงเทพมหานคร (บางแค โรงงานเขตบางขุนเทียน และร้าน บัน’S TOWN สวนหมาก ตามที่ปรากฏในข่าว) รวมทั้งจังหวัดใกล้เคียง มีอยู่อย่างต่อเนื่องและเป็นวงกว้าง มหาวิทยาลัยมีความห่วงใยนักศึกษาและบุคลากร ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ต่ออายุประกัน COVID-19 ให้กับนักศึกษาและบุคลากรเพื่อให้ได้รับการคุ้มครองเรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ ขอให้นักศึกษาและบุคลากรปฏิบัติตนตามมาตรการการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ของทางราชการอย่างเคร่งครัด ผู้ใดที่มีความเสี่ยงสูงและมีโอกาสที่จะติดเชื้อขอให้ติดต่อหัวหน้าภาควิชา (กรณีนักศึกษาเพื่อดูแลการเรียนของนักศึกษาในระหว่างที่กักตัวอยู่บ้าน 14 วัน) และติดต่อผู้บังคับบัญชาชั้นต้น (กรณีบุคลากร เพื่อปฏิบัติงานที่บ้าน 14 วัน)

โดยสามารถรายงานเหตุการณ์ COVID-19 ภายใน มจธ. ได้ที่ bit.ly/Wereport

ติดตามข่าว และร่วมรายงานสถานการณ์ COVID-19 ภายใน มจธ.เพื่อความปลอดภัยในการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ และดำเนินการตามมาตรการที่เหมาะสมได้ที่ https://covid-19.kmutt.ac.th/

การใช้ PINCODE เฉพาะเครือข่าย True ตามที่ท่านลงทะเบียนขอรับ Unlimited Mobile Data Package รอบที่เลือกการเริ่มใช้งาน วันที่ 16 มีนาคม 64

Information in English: http://bit.ly/PINCODE3-true

สำหรับนักศึกษาลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ KMUTT Unlimited Data Package รอบที่เลือกการเริ่มใช้งาน วันที่ 16 มีนาคม 64

เงื่อนไขของ PINCODE

* ให้เก็บรักษา PINCODE ในที่ปลอดภัยและเป็นความลับ มจธ.ไม่สามารถออกให้ใหม่ได้หากสูญหายหรือถูกขโมย
* หากนักศึกษายังมีโปรโมชั่น Unlimited เดิมอยู่ อาจทำให้เติม PINCODE ของ มจธ. ไม่ได้ เพื่อประโยชน์สูงสุดของนักศึกษา ควรรอให้โปรโมชั่น Unlimited เดิมที่มีอยู่หมดไปก่อน แล้วจึงกด PINCODE ของ มจธ. เพื่อรับสิทธิ์ภายหลัง
* PINCODE มีกำหนดวันหมดอายุ หากไม่มีการ Activate ภายในระบบเวลาที่กำหนด จะไม่สามารถใช้งานได้ โดยวันหมดอายุของ PINCODE คือ วันที่ 15 พฤษภาคม 2564
* เมื่อนักศึกษากดใช้งาน PINCODE แล้วจะสามารถใช้งาน Internet แบบความเร็วไม่อั้นเต็มสปีด 4 Mbps เป็นระยะเวลา 90 วัน โดยนับวันที่เริ่มกดใช้งานเป็นวันที่ 1
* สำหรับ True นโยบายในการบริการขึ้นอยู่กับ บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด หากมีปัญหาการใช้งานให้ติดต่อทางบริษัทที่ 1242
* USSD คือ บริการข้อความสั้นแบบรับ-ส่งข้อมูลแบบโต้ตอบทันที (Interactive) เป็นบริการที่ผู้ใช้เลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่จะไม่เสียค่าใช้จ่ายในการกดรหัส USSD
ซิมเดิม True
• ให้นำ PIN ที่ได้รับ กด PINCODE ผ่านหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ของ True เพื่อเริ่มใช้แพคเกจอินเทอร์เน็ต
กด *744*33*PINCODES 10 หลัก# แล้วโทรออก

การใช้ PINCODE เฉพาะเครือข่าย True ตามที่ท่านลงทะเบียนขอรับ Unlimited Mobile Data Package รอบที่เลือกการเริ่มใช้งาน วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 64

Information in English: http://bit.ly/PINCODE-true

สำหรับนักศึกษาลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ KMUTT Unlimited Data Package รอบที่เลือกการเริ่มใช้งาน วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 64

เงื่อนไขของ PINCODE

* ให้เก็บรักษา PINCODE ในที่ปลอดภัยและเป็นความลับ มจธ.ไม่สามารถออกให้ใหม่ได้หากสูญหายหรือถูกขโมย
* หากนักศึกษายังมีโปรโมชั่น Unlimited เดิมอยู่ อาจทำให้เติม PINCODE ของ มจธ. ไม่ได้ เพื่อประโยชน์สูงสุดของนักศึกษา ควรรอให้โปรโมชั่น Unlimited เดิมที่มีอยู่หมดไปก่อน แล้วจึงกด PINCODE ของ มจธ. เพื่อรับสิทธิ์ภายหลัง
* PINCODE มีกำหนดวันหมดอายุ หากไม่มีการ Activate ภายในระบบเวลาที่กำหนด จะไม่สามารถใช้งานได้ โดยวันหมดอายุของ PINCODE คือ วันที่ 30 เมษายน 2564
* เมื่อนักศึกษากดใช้งาน PINCODE แล้วจะสามารถใช้งาน Internet แบบความเร็วไม่อั้นเต็มสปีด 4 Mbps เป็นระยะเวลา 90 วัน โดยนับวันที่เริ่มกดใช้งานเป็นวันที่ 1
* สำหรับ True นโยบายในการบริการขึ้นอยู่กับ บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด หากมีปัญหาการใช้งานให้ติดต่อทางบริษัทที่ 1242
* USSD คือ บริการข้อความสั้นแบบรับ-ส่งข้อมูลแบบโต้ตอบทันที (Interactive) เป็นบริการที่ผู้ใช้เลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่จะไม่เสียค่าใช้จ่ายในการกดรหัส USSD
ซิมเดิม True
• ให้นำ PIN ที่ได้รับ กด PINCODE ผ่านหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ของ True เพื่อเริ่มใช้แพคเกจอินเทอร์เน็ต
กด *744*33*PINCODES 10 หลัก# แล้วโทรออก

การใช้ PINCODE เฉพาะเครือข่าย True ตามที่ท่านลงทะเบียนขอรับ Unlimited Mobile Data Package รอบที่เลือกการเริ่มใช้งาน วันที่ 1 มีนาคม 64

Information in English: http://bit.ly/PINCODE2-true

สำหรับนักศึกษาลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ KMUTT Unlimited Data Package รอบที่เลือกการเริ่มใช้งาน วันที่ 1 มีนาคม 64

เงื่อนไขของ PINCODE

* ให้เก็บรักษา PINCODE ในที่ปลอดภัยและเป็นความลับ มจธ.ไม่สามารถออกให้ใหม่ได้หากสูญหายหรือถูกขโมย
* หากนักศึกษายังมีโปรโมชั่น Unlimited เดิมอยู่ อาจทำให้เติม PINCODE ของ มจธ. ไม่ได้ เพื่อประโยชน์สูงสุดของนักศึกษา ควรรอให้โปรโมชั่น Unlimited เดิมที่มีอยู่หมดไปก่อน แล้วจึงกด PINCODE ของ มจธ. เพื่อรับสิทธิ์ภายหลัง
* PINCODE มีกำหนดวันหมดอายุ หากไม่มีการ Activate ภายในระบบเวลาที่กำหนด จะไม่สามารถใช้งานได้ โดยวันหมดอายุของ PINCODE คือ วันที่ 1 พฤษภาคม 2564
* เมื่อนักศึกษากดใช้งาน PINCODE แล้วจะสามารถใช้งาน Internet แบบความเร็วไม่อั้นเต็มสปีด 4 Mbps เป็นระยะเวลา 90 วัน โดยนับวันที่เริ่มกดใช้งานเป็นวันที่ 1
* สำหรับ True นโยบายในการบริการขึ้นอยู่กับ บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด หากมีปัญหาการใช้งานให้ติดต่อทางบริษัทที่ 1242
* USSD คือ บริการข้อความสั้นแบบรับ-ส่งข้อมูลแบบโต้ตอบทันที (Interactive) เป็นบริการที่ผู้ใช้เลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่จะไม่เสียค่าใช้จ่ายในการกดรหัส USSD
ซิมเดิม True
• ให้นำ PIN ที่ได้รับ กด PINCODE ผ่านหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ของ True เพื่อเริ่มใช้แพคเกจอินเทอร์เน็ต
กด *744*33*PINCODES 10 หลัก# แล้วโทรออก

มหาวิทยาลัยมีแนวทางให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษาอย่างไรบ้างในปีการศึกษา 2563

ในช่วงสถานการณ์โควิด -19 มีนักศึกษาจำนวนไม่น้อยได้รับผลกระทบทางการเงิน ด้วยความห่วงใย เรามีมาตรการช่วยเหลือสำหรับนักศึกษามาอย่างต่อเนื่อง

กรณีนักศึกษาได้รับทุนการศึกษาช่วยเหลือค่าเล่าเรียนผ่านเว็บไซต์ Care & Share แล้ว ยังไม่เพียงพอต่อความเดือดร้อน เรายังคงเปิดช่องทางให้ทุนอื่นๆ เพิ่มเติมอีกด้วย รวมถึง ทุนช่วยเหลือฉุกเฉินเพื่อการศึกษาจากสถานการณ์ COVID-19 (ทุนสนับสนุนการศึกษา) และทุน REAL หากนักศึกษาต้องการขอรับทุนพร้อมกับสร้างโอกาสในการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์วิจัย และการเรียนรู้ประยุกต์ เราพร้อมเคียงข้างนักศึกษา เพื่อให้เราทุกคนผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน

สอบถามรายละเอียดได้ที่ กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา มจธ.
อีเมล: sfa@mail.kmutt.ac.th เว็บไซต์: https://sfa.kmutt.ac.th/

‘KMUTT Unlimited Data Package’ แพคเกตเนตฟรี

นักศึกษายุคใหม่หัวใจดิจิทัล โปรดทราบ
รายละเอียดเพิ่มเติมของ ‘KMUTT Unlimited Data Package’ แพคเกตเนตฟรี
สิทธิพิเศษสำหรับนักศึกษา มจธ.

PINCODE มีกำหนดวันหมดอายุ หากไม่มีการ Activate ภายในระบบเวลาที่กำหนด จะไม่สามารถใช้งานได้ โดยวันหมดอายุของ PINCODE คือ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ขอเชิญชวนนักศึกษาสมัครเข้าร่วมโครงการ Bike Sharing for Delivery Service

ขอเพียงมีใบขับขี่รถจักรยานยนต์สามารถหารายได้เพิ่มได้

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีร่วมกับบริษัท AP Honda เปิดให้นักศึกษาสามารถยืมใช้รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda PCX Electric ในการส่งของและอาหารได้ฟรี

ตั้งแต่วันที่ 22 มิ.ย. – 14 ส.ค. 63 เวลา 9.00 – 21.00 น.

ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันนี้ – 18 มิ.ย. 63 ที่ลิงก์ https://forms.gle/V9gSQRVCxme3cDyBA

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการวันที่ 19 มิ.ย. 63

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่:
คุณณฐชา วิริยะพงษ์
โทร. 099-8424264
Email: nathacha.wir@mail.kmutt.ac.th

การประกันภัยส่วนบุคคลคุ้มครองการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Coronavirus (2019-nCoV))

อีกหนึ่งกำลังใจให้นักศึกษาทุกคน….ผ่านการประกันภัยส่วนบุคคลคุ้มครองการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Coronavirus (2019-nCoV))

  • การเจ็บป่วยในภาวะโคม่าจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา: 100,000 บาท
    “การเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่า หรือ ภาวะสมองตายและระบบประสาทล้มเหลว หรือ การเจ็บป่วยระยะสุดท้ายซึ่งเป็นการเจ็บป่วยรุนแรงที่แพทย์ลงความเห็นว่าไม่มีวิธีการรักษาให้หายได้ และ/หรือ เป็นสาเหตุทำให้เสียชีวิตโดยมีสาเหตุหลักมาจากติดเชื้อไวรัสโคโรนา”
  • การรักษาพยาบาลต่อปี: 50,000 บาท
    “ค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยจากการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ทั้งกรณีผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก”

นักศึกษาไม่ต้องลงทะเบียน และไม่มีการเก็บค่าใช้จ่ายจากนักศึกษา

รายละเอียดเป็นไปตามกรมธรรม์
รายชื่อโรงพยาบาล
ที่ไม่ต้องสำรองจ่ายก่อน