คำถามที่พบบ่อย

c Expand All C Collapse All

👉รายงานเหตุการณ์ COVID-19 ภายใน มจธ. ได้ที่ bit.ly/Wereport📌

  • กรณีคาดว่าพบผู้ป่วย/ตนเองป่วย COVID-19
  • กรณีพบการดำเนินการที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคภายใน มจธ.
    อาทิ การมีผู้คนจำนวนมากในพื้นที่ที่แออัด ไม่มีสบู่ล้างมือ ไม่มีแอลกอฮอล์เจลที่เพียงพอ ผู้จำหน่ายจัดเตรียมอาหารไม่ใส่หน้ากากอนามัย ไม่ล้างมือ นักศึกษา บุคลากร เจ้าหน้าที่ ไม่ใส่หน้ากากอนามัย

*มหาวิทยาลัยจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวของท่าน และผู้ที่คาดว่าเป็นผู้ป่วย โดยจะปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลและไม่อ้างอิงถึงกัน

ติดตามข่าว และร่วมรายงานสถานการณ์ COVID-19 ภายใน มจธ.เพื่อความปลอดภัยในการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ และดำเนินการตามมาตรการที่เหมาะสมได้ที่ https://covid-19.kmutt.ac.th/