โครงการระดมทุนจัดหาอาหารช่วยคนว่างงานจากสถานการณ์ COVID-19 และโครงการสนับสนุนผลผลิตทางการเกษตรปลอดสารพิษจากเกษตรกรในชุมชนรอบ มจธ. ราชบุรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ร่วมกับ นักศึกษาเก่า มจธ. หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ดำเนิน “โครงการระดมทุนจัดหาอาหารช่วยคนว่างงานจากสถานการณ์ COVID-19” โดยร่วมสนับสนุนอาหารกลางวัน และข้าวสารอาหารแห้งให้กับชุมชนรอบมหาวิทยาลัย และสนับสนุนผลผลิตทางการเกษตรปลอดสารพิษจากเกษตรกรในชุมชนรอบ มจธ. ราชบุรี

ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2563 – 22 พฤษภาคม 2563 ร่วมนำอาหารปรุงสำเร็จแจกจ่ายแก่ประชาชนโดยรอบมหาวิทยาลัย

โครงการดังกล่าว นอกจากเป็นการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) แล้ว ยังเป็นการช่วยเหลือผู้ประกอบการร้านอาหารภายใน มจธ. ที่ได้รับผลกระทบจากการปิดมหาวิทยาลัย และยังได้ช่วยเกษตรกรในชุมชนบริเวณ มจธ. ราชบุรี ที่ประสบปัญหาในการขายผลผลิต และผลผลิตราคาตกต่ำ ซึ่งจะดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่องเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยฯ ขอขอบคุณบุคลากร นักศึกษาเก่า มจธ. ผู้ประกอบการทุกท่านที่ร่วมสมทบบริจาคทุนทรัพย์ โดยสามารถบริจาคอาหารแห้ง หรือ ร่วมสมทบทุนบริจาคเงิน ได้ที่ บัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ธนาคารกรุงเทพ เลขที่ 037-7-00008-8 และสอบถามหรือยืนยันข้อมูลการบริจาคเพิ่มเติมได้ที่ คุณฉันทนา ภู่ธราภรณ์ โทร. 0-24708051 หรือ 081-3036050