ตัวแทนมดอาสาต้านภัยโควิด 19 มจธ. นำของบริจาคจากบริษัท ผลิดา จำกัด และบริษัทแอคท์ นาว ซิลเดรนส์ คอนซัลติ้ง จำกัด ส่งมอบให้กับ รพ.

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 ตัวแทนมดอาสาต้านภัยโควิด 19 มจธ. นำของบริจาคจากบริษัท ผลิดา จำกัด และบริษัทแอคท์ นาว ซิลเดรนส์ คอนซัลติ้ง จำกัด อาทิ หน้ากาก N95 ชุดป้องกัน PPE น้ำยาฆ่าเชื้อ ผลิดภัณฑ์ทำความสะอาดสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วย อาหารสำเร็จรูป ส่งมอบให้กับโรงพยาบาลสนามเอราวัณ 3 และโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน เพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป

โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน