ประกาศมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)

มดอาสา มจธ. ส่งมอบฉากกั้นเตียงให้กับ รพ.สนามเอราวัณ 3

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2565 มดอาสา มจธ. ส่งมอบฉากกั้นเตียง ให้กับโรงพยาบาลสนามเอราวัณ 3 จำนวน 30 ชุด เพื่อใช้ในกิจการของโรงพยาบาลเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19

เมื่อสงสัยว่าติด COVID-19 ต้องทำอย่างไร?

เมื่อสงสัยว่าติด COVID-19 ต้องทำอย่างไร?
ตรวจ ATK หรือไม่ ตรวจช่วงไหนดี?
ประสานอย่างไรต่อ?

แจ้ง/รายงานเหตุการณ์ COVID-19 ภายใน มจธ.

ได้ที่ bit.ly/Wereport

การส่งเสริมการฟื้นฟูตนเองหลังจากหายป่วย ด้วยภาวะโควิด-19

แผ่นพับฉบับนี้จัดทำขี้นเพื่อสนับสนุนและให้คำแนะนำสำหรับผู้ป่วยผู้ใหญ่ ที่กำลังฟื้นตัวจากโควิด-19 เอกสารนี้สามารถใช้กับผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาตัวในโรงพยาบาลและผู้ป่วยที่รักษาตัวอยู่ในชุมชน เอกสารนี้สามารถใช้ประกอบการดูแลรักษาที่ได้จากบุคคลากรทางการแพทย์

เอกสารนี้เป็นเอกสารฉบับที่ 2 ของเอกสารต้นฉบับที่ตีพิมพ์กลางปี พ.ศ. 2560 เอกสารนี้ รวบรวมข้อมูลที่เป็นปัจจุบันเพิมเติมในแต่ละหมวดและเพิ่มหัวข้อใหม่ ซึ่งเป็นข้อมูลใหม่ที่ได้เรียนรู้เพิมเติมเกี่ยวกับภาวะและการฟื้นตัวของผู้ป่วยโควิด-19 ในปีที่ผ่านมา

เอกสารนี้เขียนโดยกลุ่มวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับการฟื้นฟู ที่ให้คำปรึกษากับผู้ป่วยที่ฟื้นตัวจากโควิด-19 ถึงแม้ว่าเอกสารอ้างอิงจะไม่ได้แสดงไว้ในเอกสารฉบับนี้ ทั้งนี้ก็เพื่อความสะดวกในการอ่าน แต่ก็เป็นคำแนะนำที่มีหลักฐานเชิงประจักษ์ มีเนื้อหาอีกมากที่ยังไม่ทราบเกี่ยวกับการฟื้นตัวหลังป่วยจากโควิด-19 ซึ่งมีการเติบโตของหลักฐานเชิงประจักษ์อย่างมาก

ร่วมแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ลดพฤติกรรมเสี่ยงแพร่เชื้อเมื่อติดโควิด

ร่วมแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ลดพฤติกรรมเสี่ยงแพร่เชื้อเมื่อติดโควิด

กักตัว – รายงาน – รักษา

แจ้งรายงานเหตุการณ์ COVID-19 ภายใน มจธ. ได้ที่ bit.ly/Wereport

คำแถลงของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรณีเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19

มหาวิทยาลัยมีความห่วงใยในสวัสดิภาพและความปลอดภัยของนักศึกษา และได้ประสานงานกับบริษัทฯ และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องอย่างดีที่สุด เพื่อคงให้ได้การคุ้มครองตามระยะเวลาในกรมธรรม์

🛡ตามที่ มหาวิทยาลัยได้ทำประกันภัยคุ้มครองการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กับบริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) เพื่อให้ความคุ้มครองแก่นักศึกษาจนถึง 24 มีนาคม 2565

📌อย่างไรก็ตาม ได้มีข่าวเกี่ยวกับการเลิกประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยของ บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) https://www.thansettakij.com/money_market/511681

📄สำหรับนักศึกษาที่ตรวจพบการติดเชื้อ ให้รายงานมหาวิทยาลัยที่ bit.ly/Wereport และจัดส่งเอกสารเรียกร้องผลประโยชน์ในโอกาสแรก ผ่านทางไลน์ อาคเนย์ (Line ID : @southeast.th) เพื่อความรวดเร็ว และอ้างถึงเลขที่กรมธรรม์ : 35230865-21NBK ผู้ถือกรมกรรม์ : มจธ.

😷มหาวิทยาลัยมีความห่วงใยในสวัสดิภาพและความปลอดภัยของนักศึกษา และได้ประสานงานกับบริษัทฯ และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องอย่างดีที่สุด เพื่อคงให้ได้การคุ้มครองตามระยะเวลาในกรมธรรม์ และขอให้นักศึกษาดูแลสุขภาพ และปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันอย่างเคร่งครัดเพื่อลดการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น

📣และเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดในปัจจุบัน ทำให้หลายบริษัทไม่เปิดแผนคุ้มครองการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่เหมาะสม ทำให้มหาวิทยาลัยยังไม่สามารถจัดหาการจัดทำประกันภัยคุ้มครองการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทดแทนกรมธรรม์เดิม หรือต่อเนื่องจากกรมธรรม์ปัจจุบันได้

📲สอบถาม สำนักงานกิจการนักศึกษา มจธ. โทร. 0 2470 8110

ทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือค่าบำรุงการศึกษา และค่าหน่วยกิต ภาคการเรียนที่ 2/2564

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
เรื่อง ทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือค่าบำรุงการศึกษา และค่าหน่วยกิต
ภาคการเรียนที่ 2/2564
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

มดอาสา มจธ. นำน้ำดื่ม มจธ. บริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยโควิด 19 ณ โรงพยาบาลสนามเอราวัณ 3

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2565 มดอาสา มจธ. นำน้ำดื่ม มจธ. บริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยโควิด 19 รอบใหม่ ณ โรงพยาบาลสนามเอราวัณ 3 จำนวน 100 โหล มูลค่า 5,000 บาท ทั้งนี้ขอขอบคุณผู้อุปการะคุณมา ณ โอกาสนี้

รายชื่อบริษัทเอกชนและผู้มีจิตศรัทธา

มหาวิทยาลัยได้รับการสนับสนุนวัคซีนและการเชื่อมโยงฐานข้อมูลการฉีดวัคซีนให้กับผู้ใช้บริการจากกระทรวงสาธารณสุข และได้รับความร่วมมือจาก กรุงเทพมหานคร โรงพยาบาลในเครือบางปะกอก และหน่วยงานต่างๆ ร่วมเป็นพันธมิตรในการจัดตั้ง รวมถึง มจธ. ยังได้รับการสนับสนุนทั้งเงินบริจาคในการดำเนินการ ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ วัสดุสิ้นเปลืองทางการแพทย์ จากบริษัทเอกชน และผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคอุปกรณ์ที่จำเป็นอย่างต่อเนื่อง

มหาวิทยาลัยขอขอบพระคุณ บริษัทเอกชน และผู้มีจิตศรัทธา ที่สนับสนุน มจธ. เพื่อให้ มจธ. ได้ช่วยประเทศไทย ได้ไปต่อ ดังรายนามดังนี้

โรงพยาบาลในเครือบางปะกอก ในการสนับสนุนแพทย์ พยาบาล และบุคลากรสนับสนุนทางการแพทย์ประจำหน่วยฯ รวมทั้งให้ความช่วยเหลือเพื่อส่งต่อกรณีเกิดเหตุไม่พึงประสงค์ของผู้รับวัคซีน

บริษัท แอร์พลัส แอ๊พพลาย จำกัด ในการมอบตู้ควบคุมอุณหภูมิสำหรับเก็บวัคซีนพร้อม Data logger จำนวน 3 เครื่อง มูลค่า 100,000 บาท และถุงมือยางทางการแพทย์ (Medical Glove) จำนวน 10,000 ชิ้น มูลค่า 80,000 บาท รวมมูลค่า 180,000 บาท

บริษัท แบงเทรดดิ้ง 1992 จำกัด ในการมอบเครื่องวัดความดันแบบสอดแขน จำนวน 5 เครื่องในมูลค่า 300,000 บาท และถุงมือยางทางการแพทย์ (Medical Glove) จำนวน 10,000 ชิ้น มูลค่า 80,000 บาท รวมมูลค่า 380,000 บาท

บริษัท พาราไซแอนติฟิค จำกัด ในการมอบเครื่องวัดความดันแบบสอดแขน จำนวน 3 เครื่องมูลค่า 180,000 บาท และมอบเงินสนับสนุนการจัดทำอุปกรณ์ทางการแพทย์  200,000 บาท รวมมูลค่า 380,000 บาท

บริษัท เอส พี ซี อาร์ที จำกัด บริจาค ถุงมือทางการแพทย์ จำนวน 220 กล่อง จำนวน 11,000 ชิ้น มูลค่า 25,000 บาท และเครื่องวัดอุณหภูมิแบบดิจิตอล พร้อมที่กดแอลกอฮอล์ จำนวน 16 เครื่อง ในมูลค่า 35,000 บาท รวมมูลค่า 60,000 บาท

คุณโทมัส/พัชรี​ สมิทธ์​แอนเดอร์เรเกนท์ บริจาครวมมูลค่า 100,000 บาท
กล่องเคลื่อนย้ายวัคซีน ถังทิ้งเข็มและไซริ้งค์ มูลค่า 50,000 บาท
– กล่องเคลื่อนย้ายวัคซีนขนาดใหญ่ ชนิดควบคุมอุณหภูมิ 2-8 องศา จำนวน 2 กล่อง
– กล่องเก็บวัคซีนขนาดเล็ก ชนิดควบคุมอุณหภูมิ จำนวน 20 กล่อง
– ถังทิ้งเข็มและไซริ้งค์ จำนวน 20 อัน
เข็ม และไซริ้งค์ มูลค่า 50,000 บาท
– เข็มขนาด 25×1 นิ้ว จำนวน 10,000 อัน
– เข็มขนาด 18×1 นิ้ว จำนวน 10,000 อัน
– ไซริ้งค์ ขนาด 1 มล. จำนวน 1,000 อัน
– ไซริ้งค์ ขนาด 5 มล. จำนวน 4,000 อัน

บริษัท แพน แปซิฟิก ปริ้นติ้ง จำกัด บริจาคป้ายประชาสัมพันธ์ พร้อมป้าย/สื่อประชาสัมพันธ์ภายในศูนย์บริการวัคซีน มจธ. มูลค่า 300,000 บาท

บริษัท ยูนิค ผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม จำกัด บริจาคเงินสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์บริการวัคซีน จำนวนเงิน 200,000 บาท

บริษัท ชูไพบูลย์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด บริจาคเงินสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์บริการวัคซีน จำนวนเงิน 50,000 บาท

คุณธีราพร วีระวงศ์ บริจาคเงินสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์บริการวัคซีน จำนวนเงิน 50,000 บาท

คุณพิทักษ์ รัชกิจประการ บริจาคเงินสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์บริการวัคซีน จำนวนเงิน 50,000 บาท

คุณนพฤทธิ์ ภูมิตระกูล บริจาคเงินสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์บริการวัคซีน จำนวนเงิน 30,000 บาท

รศ.ดร.พรปภัสสร ปริญชาญกล คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มจธ. บริจาคเงินสมทบศูนย์วัคซีน มจธ. จำนวนเงิน 10,000 บาท

น.ส.ธันย์รดี จิรา ด.ช.ธนัท ทรวงสุรัตนกุล และครอบครัว น.ส.ปนันทร์พร จิรโชตินิธิภัทร์ และครอบครัว น.ส.มานี ตินะกุล และครอบครัว น.ส.นันทภัส กาญจโนภาศ และครอบครัว น.ส.กัชชลา ธนานุวัฒน์วัฒนา และครอบครัว บริจาคน้ำดื่มสำหรับแพทย์และอาสาสมัคร มูลค่า 16,250 บาท เพื่อใช้ในศูนย์ฉีดวัคซิน

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา บริจาคอาหารกลางวัน 100 กล่อง มูลค่า 5,000 บาท เจลแอลกอฮอลล์ 100 ชุด มูลค่า 7,500 บาท ยาดม 100 ชุด มูลค่า 1,000 บาท น้ำดื่ม 9 แพ็ค มูลค่า 300 บาท รวมมูลค่า 13,800 บาท

บริษัท จีคอม โซลูชั่น จำกัด บริจาคถุงมือยางทางการแพทย์ จำนวน 200 กล่อง (10,000 ชิ้น) มูลค่า 72,000 บาท

ฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์ธุรกิจต่างประเทศและพัฒนากระบวนการลูกค้าธุรกิจ (PP) ธนาคารกสิกรไทย โดยมี คุณฐิติมา ศรีชนะ และคุณศุภยา เจริญพันธ์ เป็นผู้แทนส่งมอบคุกกี้ จำนวน 120 กระปุก มูลค่า 6,000 บาท

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) สนับสนุนน้ำดื่ม 500 โหล 6,000 ขวด มูลค่า 24,000 บาท

บริษัท ไซติว่า ประเทศไทย จำกัด ( Cytiva Thailand Co. Ltd.) บริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์และเครื่องชั่งน้ำหนัก จำนวน 4 เครื่อง มูลค่า 130,000 บาท

บริษัท แคมฟิล (ประเทศไทย) จำกัด บริจาคเงินสนับสนุนการจัดตั้งหน่วยฉีดวัคซีน จำนวนเงิน 100,000 บาท

บริษัท เอคแปลนเมนท์ จำกัด บริจาคเงินสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์บริการวัคซีน จำนวนเงิน 10,000 บาท

บริษัท บีแอนด์ ที เจนเนอรัล จำกัด บริจาคเงินสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์บริการวัคซีน จำนวนเงิน 50,000 บาท

บริษัท รักษาความปลอดภัย ฟูลฟาซิลิตี้ จำกัด บริจาคเงินสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์บริการวัคซีน จำนวน 5,000 บาท

ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมสมทบบริจาคเงินสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์บริการวัคซีน จำนวนเงิน 3,027 บาท

บริษัท พาราไซแอนติฟิค จำกัด บริจาคเครื่องชั่งน้ำหนัก จำนวน 4 เครื่อง มูลค่า 61,632 บาท

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา มอบอาหารกลางวัน จำนวน 100 กล่อง มูลค่า 5,000 บาท

คณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ มจธ. บริจาคเงินสดสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยฉีดวัคซีนถาวร จำนวน 20,000 บาท

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) บริจาคเจลแอลกอฮอลล์ล้างมือ จำนวน 20 แกลลอน มูลค่าประมาณ 25,000 บาท

บริษัท ด๊อกเตอร์ บู จำกัด บริจาคถุงมือยาง มูลค่า 10,000 บาท

กองทุนสำหรับสนับสนุนหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนกลางของ อว. โดย สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับศิริราชมูลนิธิ มอบเงินสนับสนุนหน่วยให้บริการฉีดวัคซีน มจธ. จำนวนเงิน 120,000 บาท

คุณวิสา แซ่เตีย ที่ปรึกษาสำนักงานอธิการบดี มจธ. บริจาคเงินสมทบศูนย์ฉีดวัคซีน มจธ. จำนวนเงิน 5,000 บาท (ณ วันที่ 10 สิงหาคม 64)

รศ. ดร.กิตติชัย ลวันยานนท์ และ ดร.พัชราภรณ์ ลวันยานนท์ อาจารย์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มจธ. มอบข้าวกล่องอาหารกลางวัน ขนม น้ำผลไม้ 150 ชุด มูลค่า 15,200 บาท สำหรับบุคลากรทางการแพทย์และอาสาสมัคร

รศ. ดร.กิตติชัย ลวันยานนท์ และ ดร.พัชราภรณ์ ลวันยานนท์ บริจาคสมทบอาหารว่างแก่บุคลากรทางการแพทย์และมดอาสา มจธ. อาหารว่าง Curry puff 400 ชิ้น 3,200 บาท และน้ำมะพร้าว Coconut juice 4,600 บาท รวมมูลค่า 7,800 บาท

คุณวิสา แซ่เตีย ที่ปรึกษาสำนักงานอธิการบดี มจธ. บริจาคเงินสมทบศูนย์ฉีดวัคซีน มจธ. จำนวนเงิน 10,000 บาท (ณ วันที่ 14 มกราคม 65)

รวมมูลค่าการบริจาค 2,499,709 บา

ข้อมูล ณ วันที่ 14 มกราคม 65