มดอาสา มจธ. ส่งมอบฉากกั้นเตียงให้กับ รพ.สนามเอราวัณ 3

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2565 มดอาสา มจธ. ส่งมอบฉากกั้นเตียง ให้กับโรงพยาบาลสนามเอราวัณ 3 จำนวน 30 ชุด เพื่อใช้ในกิจการของโรงพยาบาลเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19

นำสิ่งของ อาทิ ข้าวสาร ไข่ไก่ บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ปลากระป๋อง และขนมสำหรับเด็กๆ ส่งมอบเพื่อช่วยเหลือชาวชุมชน หมู่ 6 เขตทุ่งครุ

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 ผู้แทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) นำสิ่งของ อาทิ ข้าวสาร ไข่ไก่ บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ปลากระป๋อง และขนมสำหรับเด็กๆ ส่งมอบเพื่อช่วยเหลือชาวชุมชน หมู่ 6 เขตทุ่งครุ ภายใต้กิจกรรมปันสุขชุมชนประจำสัปดาห์ ณ ศูนย์ป้องกันโควิด 19 ชุมชนหมู่ 6 โดยมีผู้นำชุมชนเป็นตัวแทนรับมอบ เพื่อจัดสรรความช่วยเหลือไปยังผู้ที่อาศัยภายในชุมชนอย่างทั่วถึงต่อไป

ทั้งนี้ มจธ. ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาที่ได้ร่วมกันบริจาคสิ่งของต่างๆเข้ามาอย่างต่อเนื่อง มา ณ โอกาสนี้

มดอาสา มจธ. ส่งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลเพื่อรับมือ COVID-19

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2564 กลุ่มมดอาสา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) จากศูนย์การจัดการด้านพลังงานสิ่งแวดล้อมความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (ศูนย์ EESH) เป็นผู้แทนในการบริจาคอุปกรณ์ป้องกันเชื้อไวรัส COVID-19 ได้แก่ หน้ากาก Face Shield ถุงมือทางการแพทย์ และแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ จำนวนรวมกว่า 2,000 ชิ้น มอบให้กับโรงพยาบาล และหน่วยกู้ภัยเขตทุ่งครุพื้นที่โดยรอบมหาวิทยาลัย ได้แก่ โรงพยาบาลสุขสวัสดิ์ โรงพยาบาลบางปะกอก 1 โรงพยาบาลราษฎร์บูรณะ และอาสาสมัครกู้ภัยร่วมกตัญญู เขตทุ่งครุ ประชาอุทิศ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่การดำเนินงานสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ หรือ Sustainable Development Goals (SDGs) ใน SDG ที่ 3 Good Health and Well-being (การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของคนทุกระดับ)

มจธ. ร่วมบริจาคกล่องที่ใช้แล้ว เพื่อนำไปรีไซเคิลเป็นเตียงสนาม

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) นำโดยนักศึกษา Green Heart ส่งมอบกล่องที่ใช้แล้ว จำนวนกว่า 300 กิโลกรัม ให้กับกรมส่งเสริมคุณภาพส่งแวดล้อม (สส.) โดยมี คุณภาวินี ณ สายบุรี รองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพส่งแวดล้อม เป็นผู้รับมอบกล่องและลังกระดาษที่ใช้แล้ว โดยส่งมอบต่อให้กับ บริษัท เอสซีจีพี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ SCGP นำไปรีไซเคิลผลิตเป็นเตียงสนาม เพื่อส่งมอบให้กับโรงพยาบาลสนาม สำหรับรองรับผู้ป่วยจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กิจกรรมดังกล่าวนี้ส่งเสริมแนวคิดและวิถีปฏิบัติที่ดีในด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เน้นการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้คุ้มค่าอย่างยั่งยืน โดยมีกลุ่มนักศึกษา Green Heart เป็นแกนนำหลักในการประชาสัมพันธ์และดำเนินโครงการนี้ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากองค์กร คณะ ภาควิชาต่างๆ บุคลากรนักศึกษา และประชาชน ร่วมกันบริจาค กิจกรรมนี้สอดคล้องกับเป้าหมาย SDGs ข้อที่ 12 บรรลุการจัดการที่ยั่งยืนและการใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ

มจธ. ร่วมบริจาคกล่องที่ใช้แล้ว เพื่อนำไปจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) นำโดยนักศึกษา Green Heart ส่งมอบกล่องที่ใช้แล้ว จำนวนกว่า 150 กิโลกรัม ให้กับไปรษณีย์ไทย ภายใต้โครงการไปรษณีย์ re Box กล่อง Box บุญ เพื่อนำไปจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นต่อการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 และส่งมอบให้กับโรงพยาบาลต่างๆ กิจกรรมดังกล่าวนี้ส่งเสริมแนวคิดและวิถีปฏิบัติที่ดีในด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เน้นการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้คุ้มค่าอย่างยั่งยืน

โดยมีกลุ่มนักศึกษา Green Heart เป็นแกนนำหลักในการประชาสัมพันธ์และดำเนินโครงการนี้ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากองค์กร คณะ ภาควิชาต่างๆ บุคลากรนักศึกษา และประชาชนร่วมกันบริจาค สามารถติดต่อบริจาคได้ที่คุณนัยรัตน์ โทร. 0 2470-8293

กิจกรรมนี้สอดคล้องกับเป้าหมาย SDGs ข้อที่ 12 บรรลุการจัดการที่ยั่งยืนและการใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ

มดอาสา มจธ. ส่งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลเพื่อรับมือ COVID-19

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2564 กลุ่มมดอาสา มจธ. จากศูนย์การจัดการด้านพลังงานสิ่งแวดล้อมความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (ศูนย์ EESH) เป็นผู้แทนในการร่วมบริจาคอุปกรณ์ป้องกันเชื้อไวรัส COVID-19 ได้แก่ ชุด PPE หน้ากาก Face Shield ถุงมือทางการแพทย์ และแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ จำนวนกว่า 2,000 ชิ้น ให้กับโรงพยาบาล และหน่วยกู้ภัยโดยรอบมหาวิทยาลัย ได้แก่ โรงพยาบาลประชาพัฒน์ โรงพยาบาลบางปะกอก 3 โรงพยาบาลบางมด โรงพยาบาลสนามเอราวัณ 3 และอาสาสมัครกู้ภัย ร่วมกตัญญู เขตทุ่งครุ ประชาอุทิศ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เพื่อใช้ป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส COVID-19 ในขณะปฏิบัติหน้าที่

ตัวแทนมดอาสาต้านภัยโควิด 19 มจธ. นำของบริจาคจากบริษัท ผลิดา จำกัด และบริษัทแอคท์ นาว ซิลเดรนส์ คอนซัลติ้ง จำกัด ส่งมอบให้กับ รพ.

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 ตัวแทนมดอาสาต้านภัยโควิด 19 มจธ. นำของบริจาคจากบริษัท ผลิดา จำกัด และบริษัทแอคท์ นาว ซิลเดรนส์ คอนซัลติ้ง จำกัด อาทิ หน้ากาก N95 ชุดป้องกัน PPE น้ำยาฆ่าเชื้อ ผลิดภัณฑ์ทำความสะอาดสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วย อาหารสำเร็จรูป ส่งมอบให้กับโรงพยาบาลสนามเอราวัณ 3 และโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน เพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป

โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน

บริษัท ผลิดา จำกัด มอบผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ทำความสะอาด เพื่อส่งมอบให้ผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ขอขอบคุณบริษัท ผลิดา จำกัด ถนนประชาอุทิศ เขตทุ่งครุ ที่มีจิตกุศลมอบผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ทำความสะอาด สบู่ น้ำยาล้างมือ เจลแอลกอฮอล์ เพื่อส่งมอบให้ผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลสนามที่มีความต้องการต่อไป

มจธ. รับมอบน้ำดื่มจากผู้มีจิตศรัทธา

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ตัวแทน มจธ. รับมอบน้ำดื่มมูลค่ามากกว่า 16,000 บาท จาก
ด.ช.ธนัท ทรวงสุรัตนกุล เเละครอบครัว
น.ส.ปนันทร์พร จิรโชตินิธิภัทร์ และครอบครัว
น.ส.มานี ตินะกุล เเละครอบครัว
น.ส.นันทภัส กาญจโนภาศ เเละครอบครัว
น.ส.กัชชลา ธนานุวัฒน์วัฒนา เเละครอบครัว

เพื่อให้ มจธ. ส่งต่อน้ำใจนี้ให้ได้ใช้ประโยชน์ต่อไป

มอบความช่วยเหลือชุมชนหมู่ 6 ในเขตทุ่งครุ ผ่านตู้ปันสุข

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 ตัวแทนมดอาสาต้านภัยโควิด 19 มจธ. มอบความช่วยเหลือชุมชนหมู่ 6 ในเขตทุ่งครุ โดยนำบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ข้าวสาร ผ่านตู้ปันสุข รวมถึงได้สอบถามเรื่องความเป็นอยู่ของชาวบ้าน ซึ่งได้รับผลกระทบจากโควิด-19

เชิญชวนร่วมแบ่งปันน้ำใจ บริจาคสิ่งของและของใช้จำเป็นเพื่อส่งต่อให้ชุมชน อาทิ บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ข้าวสาร ไข่ ยาแก้ไข้ สบู่ล้างมือ และขนมให้เด็กๆ ได้ที่ ชั้น 1 สำนักงานอธิการบดี มจธ. บางมด (ตลอด 24 ชั่วโมง)