มดอาสากรีนฮาร์ท มจธ.จัดทำเครื่องกดเจลแอลกอฮอล์ชนิดเท้าเหยียบ มอบชุมชนรอบมหาวิทยาลัย

19 เมษายน 2563 กลุ่มมดอาสา มจธ. ส่งมอบเครื่องกดเจลแอลกอฮอล์ชนิดเท้าเหยียบให้กับตลาดใหม่ทุ่งครุ (ตลาด 61) จำนวน 3 ชุด เพื่อนำไปตั้งยังจุดบริการประชาชนในพื้นที่ที่มีประชาชนเข้าออกเป็นจำนวนมาก เพียงใช้เท้าเหยียบแทนการใช้มือในการกดขวดปั๊ม สะดวกแก่การใช้งานและช่วยลดการสัมผัสของบุคคล โดยกลุ่มมดอาสา มจธ. ตั้งเป้าดำเนินการติดตั้งเครื่องกดเจลแอลกอฮอล์ชนิดเท้าเหยียบให้กับชุมชนรอบข้างจำนวน 30 ชุด ให้กับชุมชน ตลาด โรงเรียน วัด มัสยิด และพื้นที่ที่มีชุมชนหนาแน่นรอบมหาวิทยาลัย ทั้งมจธ.บางมด และ มจธ.บางขุนเทียน

เครื่องกดเจลแอลกอฮอล์ชนิดเท้าเหยียบ จัดทำโดยกลุ่มนักศึกษากรีนฮาร์ท ร่วมกับศูนย์การจัดการด้านพลังงานสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และอาชีวอนามัย (EESH) และกลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา มจธ. ซึ่งกระจายกันจัดทำ ณ หอพักนักศึกษา และ หอพักบริเวณรอบมหาวิทยาลัยโดยใช้หลัก social distancing โดยได้รับการสนับสนุนสแตนเลสในการจัดทำจากนายรพีพงษ์ ธำรงค์คูสกุล บริษัท เอสดี แสตนเลส จำกัด รวมทั้งมีผู้สนับสนุนผ่านกลุ่มนักศึกษาซึ่งบริจาคโดยประชาชน และสมาคมนักศึกษาเก่า มจธ.ในพระบรมราชูปถัมภ์